Sjuårskriget: 1700-talets världskrig

Sjuårskriget rasade mellan 1756 och 1763 och anses av många vara det allra första världskriget. Konflikten utspelade sig på slagfält runtom i världen, med Europa, Nordamerika och Indien som primära krigsskådeplatser, och krigets utgång kom att för alltid rita om världskartan.

Även Sverige deltog i kriget, vilket i vår historieskrivning har kommit att benämnas det pommerska kriget. Kriget är flitigt skildrat i litteraturen och utgör fond till otaliga böcker och filmer, såsom Den siste mohikanen och Barry Lyndon. För första gången på svenska kommer nu en övergripande skildring av detta för världshistorien så avgörande krig.

På ett informativt och tillgängligt vis skildrar Marian Füssel sjuårskriget historia. Från Preussen och Fredrik den store via det brittiska imperiet till Nordamerikas indianer presenteras de olika aktörerna, deras intressen förklaras och det tidigmoderna världskrigets orsaker tydliggörs. Boken avslutas med en blick över de globala följderna och krigets minneskultur.

Recension

”Sverige, som också deltog som stridande part i kriget mot Preussen, spelade en ganska blygsam roll för krigets utveckling. Det kan förklara varför sjuårskriget – till skillnad från många andra militära konflikter som Sverige varit inblandad i – har en så undanskymd plats i svensk historieundervisning. Intressant är emellertid att kriget är ett av ytterst få exempel där Sveriges och Rysslands arméer kämpat på samma sida. Boken, som vänder sig till en bred historieintresserad allmänhet, är en väl illustrerad, översiktlig och koncis presentation över en av 1700-talets mest komplexa och betydelsefulla militära konflikter.” BTJ

 

Författaren

Marian Füssel (född 1973) är professor i tidigmodern historia vid Georg-August-universitetet i Göttingen, Tyskland. Hans forskningsområden är främst inriktade på militärhistoria och kunskapshistoria i den tidigmoderna världen. Sjuårskriget är Marian Füssels första bok på svenska.