Härmed får jag vördsamt meddela

”Härmed får jag vördsamt meddela” var den mening som inledde de telegram som 1939-1945 skickades till anhöriga till de svenskar som omkommit under sin beredskapstjänstgöring. Även om Sverige inte drogs in i andra världskriget var nämligen den svenska militära beredskapen inte utan offer. Svenska soldater och sjömän omkom i olyckor såsom drunkningar, flygplanshaverier, vådaskott och explosioner men likaså i självmord och sjukdom. Ett inte obetydligt antal stupade även till följd av främmande makts handling. I denna bok gör Simon Olsson ett gediget försök att skriva dessa svenskars historia.

Författaren

Simon Olsson är författare och skribent med särskilt fokus på militärhistoria. Han har sedan 2010 författat och medverkat i ett flertal böcker med inriktning på den svenska och utländska underrättelsetjänstens agerande i Sverige under andra världskriget och kalla kriget. I sina efterforskningar fokuserar han på tidigare okända eller föga omskrivna historier.