Fransk-Tyska Kriget

Kriget 1870 1871 mellan det franska kejsardömet och den tyska koalitionen under Preussens ledning var en gigantisk kraftmätning mellan två av 1800-talets främsta stormakter. Det introducerade en ny teknisk krigföring med miljonarméer som mobiliserades och transporterades via järnväg, och effektiva vapen med förmåga till massförstörelse. Frankrikes fullständiga nederlag ledde till att Napoleonmonarkin gick under samtidigt som det nya tyska kejsarriket reste sig ur askan. Europas politiska och geografiska karta ritades om och grunden för det förödande första världskriget var lagd.

Klaus-Jürgen Bremm ger i sin nya bok en heltäckande bild av det fransk-tyska krigets bakgrund, förlopp och följder. Med stor precision och djup kännedom beskriver han det politiska spelet, den militära strategin och tekniken, men även hur kriget upplevdes av både de vanliga soldaterna och de civila deltagarna.

This war represents the German revolution, a greater political event than the French revolution of last century.
Premiärminister Benjamin Disraeli i det brittiska underhuset den 9 februari 1871.

 

Författaren

Klaus-Jürgen Bremm, född 1958, är verksam som militärhistorisk författare, föreläsare och reservofficer. 2003 disputerade han vid universitetet i Potsdam med en avhandling om Preussens militära logistik. Bremm har skrivit ett tiotal böcker om krigshistoria från 1700-talet fram till andra världskriget. Hans bok om fransk-tyska kriget nominerades till det stora tyska fackbokpriset wbg-Buchpreis für Geisteswissenschaften 2021.